Det er stort behov for hjelpe unge som står i fare for å falle ut av skolen.

Venneslabrua retter mot ungdom og unge voksne som står i risikosonen for å bli uføre. Dette er en pilot på Vennesla videregående skole som tester ut effekten av å sette inn ekstra ressurser i videregående skole før ungdom havner i NAV-systemet.

Målet med prosjektet er at flere unge gjennomfører videregående skole, og at færre unge mennesker trenger ytelser fra NAV. På sikt ønsker en å vise at det er behov for en systemendring som innebærer en omdisponering av folketrygdens overslagsbevilgninger til utdanningsmyndighetene.

Dersom prosjektet lykkes er målet å få flere videregående skoler i Agder med.

Aktører

Kommuner, fylkeskommuner, NAV.

Gode eksempler

Vennesla kommune og Vennesla vgs. Les mer om satsingen her. 

 


Mål
Flere unge gjennomfører videregående skole og færre unge mennesker trenger ytelser fra NAV.

Målgruppe
Ungdom og unge voksne som står i fare for å bli uføre.

Kom i gang

Har du lyst til å vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Vennesla videregående skole eller Vest-Agder fylkeskommune