Ungdom og unge voksne

Veiledere for bedre psykisk helse


Enkel og pedagogisk informasjon om hvordan psykisk uhelse blant ungdom i skolene kan fanges opp.

Det er utviklet to ulike veiledere mot ungdom på videregående skole. «Jeg er verdifull» er rettet mot yrkesfag og «Ser du meg?» er rettet mot studiespesialisering. Det er også tilgjengelig kurs av fagkompetente personer.

Veilederne er en del av en større satsing på psykisk helse i regi av Aust-Agder fylkeskommunes styrking av arbeidet mot mobbing og arbeidet med psykisk helse i videregående skole. Veilederne bør følges opp med fagpersoner og psykolog for ansatte i skole og virksomheter.

Aktører

Fylkeskommmuner, men også aktuelt for flere i det regionale part- nerskapet som jobber med barn og unge.

Gode eksempler

Aust-Agder fylkeskommune.


Mål
Bedre psykisk helse for elever i videregående opplæring

Målgruppe
Elever i videregående opplæring

Kom i gang

Veilederne og mer utfyllende infromasjon er tilgjengelige her.