Ungdom og unge voksne

Utlånssentral


Utlånssentraler legger til rette for at barn og ungdom kan delta på aktiviteter uavhengig av tilgang på utstyr.

Barn og unge i lav-inntektsfamilier skal ha de samme forutsetningene som andre barn for å delta på aktiviteter. Forskning viser at mange barn i praksis blir utestengt fra fritidsaktiviteter pga utstyrspress og manglende ressurser til å kjøpe det som trengs.

Et aktuelt tiltak er derfor å etablere et utstyrslager som er tilgjengelig for alle innbyggere, på lik linje med biblioteksutlån. Det kreves ingen dokumentasjon for behovet, og har du behov og lyst til å låne et par skøyter eller en fotball så kan du det.

Aktører

Kommuner, lokale bibliotek, idrettslag og andre.

Gode eksempler

Tvedestrand frivillighetssentral og bibliotek. Les også mer om Skattekammeret Arendal. 


Mål
Gi alle barn og unge muligheten til å delta på aktiviteter

Målgruppe
Barn og unge i lav-inntektsfamilier

Kom i gang

Kontakt Tvedestrand kommune eller Arendal kommune for å høre mer om deres erfaringer med etablering av utlånssentraler.