Ungdom og unge voksne

Sosiale nettverk og sosiale medier


Med sosiale møteplasser kan kommunene styrke sosiale nettverk, fremme helse og forebygge sykdom.

Prosjektet skal styrke rusfrie møteplasser, og jobbe med sosiale medier som en like reell møteplass som fysiske møteplasser. Prosjektet skal nå ungdom på den uorganiserte arenaen. Gjennom å styrke barn og unges sosiale nettverk og kommunisere via sosiale medier, vil flere barn og unge i Agder opplever bedre psykisk helse. Primærmålgruppe er barn og unge inntil 24 år.

Aktører

Blå kors Kristiansand, kommuner (Mandal, Kristiansand,Vennesla, Sogndalen, Marnardal, Lindesnes, Iveland), Abup ved Sørlandet Sykehus og Midt-Agder Friluftsråd.


Mål
Barn og unge i Agder opplever bedre psykisk helse.

Målgruppe
Barn og unge inntil 24 år

Kom i gang

Tiltaket er en del av Folkehelseprogrammet i Agder.