Ungdom og unge voksne

Skolen som nærmiljøsenter


Aktiviteter utenom skolens åpningstid gjør skolen til en arena for mer enn mestring av fag.

Ungdom som deltar i aktiviteter knyttet til skolen i valgfrie aktiviteter har i følge forskningsrapporter mindre tilbøyeligheter til uønsket adferd på skolen og får bedre betingelser for å lykkes i samfunnet.

Dette bygger på nasjonale og internasjonale erfaringer med å gjøre skolene til viktige nærmiljøsentre. Les mer i forprosjektrapport fra Oxford Research.

Aktører

Kommuner og skoler.

Gode eksempler

Utdanningsetaten i Oslo kommune (del av Groruddalssatsingen). Risør videregående skole har åpnet fritidstilbudet «Etter skoletid» hver mandag for ungdommer på 10. trinn og i videregående opplæring. Les mer om dette tilbudet her.


Mål
Gjøre skolen til en arena for mer enn mestring av fag

Målgruppe
Elever på ungdomskole og videregående skole