Ungdom og unge voksne

Praksisrettede alternative modeller


Mange unge voksne faller mellom to stoler. Vi trenger nye tiltak som fanger opp flere.

Dette er et pilotprosjekt for å kartlegge og undersøke hvorfor en gruppe unge voksne i alderen 21-25 år ikke er i utdanning eller jobb. Sammen med inkluderingsbedriftene skal det utarbeides alternative modeller for å følge disse opp.

Dette er unge voksne mellom 21-25 år som ikke er på oppfølgings- tjeneste (OT), i tiltak, i utdanning eller i jobb. Målsettingen er å gjøre dem rustet til å stå i arbeidslivet og tåle overganger og endringer. Målgruppen antas å ha evne til verdiskaping i ordinært arbeidsliv.

Aktører

Inkluderingsbedriftene og fylkeskommunene.


Mål
Høy deltakelse i arbeidslivet og redusert andel unge uføre

Målgruppe
Unge voksne mellom 21-25 år som ikke er på oppfølgings- tjeneste (OT), i tiltak, i utdanning eller i jobb.

Kom i gang

Prosjektet er under utvikling. Ta kontakt med Aust-Agder fylkeskommune dersom du har spørsmål.