Ungdom og unge voksne

Digital helsesykepleier


Ungdom har høy digital kompetanse og lever store deler av sitt liv via sosiale medier.

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale forhold og forebygge sykdommer. Tilgjengelighet og lavere terskel har vært sentrale innspill fra ungdommer som ønsker en styrking av skolehelsetjenesten.

Fra høsten 2019 foreslås å starte arbeidet med en digital skolehelsetjeneste. Tjenesten blir etterhvert tilgjengelig via sosiale medier og bemannes av en helsesykepleier som svarer på spørsmål fra elevene.

Aktører

Fylkeskommune og kommuner

Gode eksempler

I enkelte kommuner/skoler er helsesykepleier tilgjengelig på sms, eller bruker Snapchat for å kommunisere med elevene.


Mål
Lettere tilgjengelig helsesykepleier for elever i videregående skole

Målgruppe
Elever i videregående skole

Kom i gang

Ta kontakt med Vest-Agder fylkeskommune dersom du har noen spørsmål om tiltaket.