Barn i skolen

Rosa kompetanse


Skeive har dårlige oppvekstvilkår på Agder. Økt kunnskap hos alle som jobber med barn vil gi større rom og trygghet for det å være annerledes.

Kompetanseheving av ansatte i barnehager og skoler vil bidra til å synliggjøre et mangfold av familieformer. Målet er å øke kompetansen til alle som jobber med barn, slik at vi sikrer bedre psykisk helse gjennom tidlig innsats.

Foreningen FRI tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ulike yrkesgrupper, og har et eget opplegg rettet mot ansatte i barnehage og skole.

Aktører

Kommuner og barnehager.

Mer informasjon

Se foreningen FRI sin prosjektside


Mål
Øke kompetansen om kjønn og seksualitet til alle som jobber med barn for å sikre bedre psykisk helse

Målgruppe
Ansatte i barnehage

Kom i gang

Fylkeskommunen har avsatt midler til å dekke kursholders reiseutgifter og honorarer. Kontakt foreningen FRI direkte og avtal kurs.