Barn i skolen

På felles vei


Dette er et tiltak for helsefremmende barnehager og skoler som er spesielt rettet inn mot barn og unge inntil 24 år.

Utvikling og utprøving av helsefremmende metoder og tiltak i barnehager og skoler. Målet er å synliggjøre hvilke metoder som gir ønsket effekt. Utvalgte metoder skal gjøres kjent, forstått og benyttet av alle involverte i tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge.

Prosjektet skal fremme psykisk helse og livskvalitet for barn og unge, gjennom å tilrettelegge for helsefremmende barnehager og skoler.

Aktører

Kommunene Lillesand, Grimstad, Gjerstad, Birkenes, Åmli og Møglestu videregående skole.


Mål
Fremme psykisk helse og livskvalitet for barn og unge

Målgruppe
Barn og unge inntil 24 år

Kom i gang

Prosjektet er en del av Folkehelseprogrammet i Agder.