Barn i skolen

Leseglede på timeplanen


Å lese hver dag, i bøker som eleven har valgt selv, kan utjevne sosiale forskjeller og øke elevenes skoleprestasjoner.

Tiltaket handler om å øke barns leseglede. Undersøkelser dokumenterer at skolen kan utjevne virkningen av ulik sosial bakgrunn på elevers lesing og skoleprestasjoner ved å gi alle elever tid og mulighet til å lese selvvalgt bok i skoletiden og i fritiden. Skolen kan gjennom å gi alle elever gode leseopplevelser bidra til sosial utjevning uavhengig av tilgang på bøker i hjemmet.

Aktører

Skoler, skolebiblotek og folkebiblotek

Gode eksempler

Nyplass og Spangereid skole i Lindesnes kommune.

Mer informasjon

 


Mål
Økt leseglede blant barn og unge

Målgruppe
Barn i skolen

Kom i gang

Lindesnes kommune har gjennomført tiltaket på blant annet Sprangerid skole. Les mer om deres erfaringer her.