Barn i skolen

Kjærlighet & grenser


Det er viktig å bygge gode, helsefremmende nærmiljø for alle barn og unge. Sentralt i et slikt arbeid er systematisk samarbeid skole-hjem, bygging av foreldrenettverk, bygging av sosial kompetanse hos barn og unge og god veiledning til foreldre.

Kjærlighet & Grenser retter seg mot familier og hele skoleklasser på 7. eller 8. trinn. Programmet varer i 7+1 uke og bygger steg for steg på kunnskap om beskyttende faktorer. Eksempelvis positiv framtidstro, ferdigheter i å stå imot vennepress og tydelige regler.

Programmet består av korte filmer som viser alminnelige hverdagssituasjoner i familier med barn/ungdom. Deltakerne diskuterer og reflekterer rundt situasjonene i filmene.

Aktører

KorusSør gir to-dagers opplæring til potensielle instruktører som leder programmet lokalt. Instruktører kan være ansatte i helse- og sosialtjenester eller skole eksempelvis helsesykepleier, lærer, ansatte i psykisk helse.

Gode eksempler

Kommunene Audnedal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Åseral, Gjerstad, Iveland, Risør, Åmli, Arendal, Vegårshei.


Mål
Styrke beskyttende faktorer når det gjelder psykiske helseplager og veilede foreldre i forkant av ungdomstida.

Målgruppe
Familier og skoleklasser på 7. og 8. trinn

Kom i gang

KorusSør gir to-dagers opplæring til potensielle instruktører. Det er ingen deltakeravgift, men kommunen står selv som arrangør av kurssamlingene.

Se her for mer informasjon.