Barn i skolen

Fem dagers skoleuke


Fem dagers skoleuke kan gi både bedre læringsutbytte og bedre likestilling.

Det er igangsatt en utredning om konsekvensene av fire dagers skoleuke. Den skal se på hvilke følger denne ordningen har for elevenes læringsutbytte, likestilling og heltidskultur – og hvilke konsekvenser dette har for kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter.

Syv kommuner i Vest-Agder og to kommuner i Aust-Agder praktiserer ulike varianter av fire dagers skoleuke. Ordningen antas å ha konsekvenser i et større verdiskapningperspektiv, og dette vil utredningen gå inn på.

En overgang fra fire til fem dagers skoleuke kan ha økonomiske konsekvenser for skolene, særlig når det gjelder skoleskyss.

Aktører

Sirdal, Hægebostad, Vegårshei og Evje og Hornnes kommuner.

Eksempler på fem dagers skoleuke

De fleste kommuner i Agder.


Mål
Utrede konsekvensene av fire dagers skoleuke på elevers læringsutbytte og likestilling

Målgruppe
Barn og unge under opplæring

Kom i gang

Aust-Agder fylkekommune og Vest-Agder fylkeskommune er prosjekteier og kan kontaktes ved eventuelle spørsmål.