Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, noe som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til.

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med.

Aktører

Kommuner og frivillige organisasjoner

Gode eksempler

Gjerstad kommune – Ung aktiv og «MOT etter skoletid»

Mer informasjon

Vil du vite mer? Se filmen under eller les mer her


Mål
Inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi

Målgruppe
Barn og unge i lav-inntektsfamilier

Kom i gang

Det er utarbeidet dialogverktøy for både kommuner og frivillige organisasjoner. Klikk her for mer informasjon.