Barn i barnehage

Menn i barnehage


Flere mannlige ansatte i barnehagene gir bedre ferdigheter og forutsetninger for å starte på skolen, og sikrer at flere barn har noen å identifisere seg med i barnehagen.

Barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen, viser en ny forskningsstudie fra Nina Drange og Marte Rønningen i Statistisk sentralbyrå.

I Regionplan Agder 2030 er det ønske om målrettede tiltak for å rekruttere mannlige barnehagelærere og mannlige lærere på 1.-7. trinn.

Aktører

Fylkeskommunen gjennom yrkesfaglig opplæring og kommuner som rekrutterer barnehageansatte.

Gode eksempler

Gjennom prosjektet Fritt valg er det utviklet «Barnehagepraksis for gutter» sammen med Kristiansand kommune. Senere ble dette tatt i bruk av en rekke kommuner i Aust-Agder i et samarbeid med Fylkesmannen. Vennesla kommune har tatt i bruk Lekeressurs som er et tilsvarende opplegg.


Mål
Vise viktigheten av flere mannlige ansatte i barnehagene

Målgruppe
Kommune og barnehageeiere

Kom i gang

Ansett gjerne kvalifiserte menn i barnehagene i din kommune.