Barn i barnehage

Inkludering av minoritetsspråklige barn


Gjennom bedre kunnskap og veiledning kan ansatte i barnehagene legge bedre til rette for integrering av minoritetsspråklige barn.

Det er stadig flere minoritetsspråklige barn som går i barnehagen. I mange barnehager er det derfor et økende behov for kompetanse om minoritetsspråklige barn. Dette gjøres blant annet gjennom å utvikle en veileder for barnehageansatte som skal sikre at at familier blir tatt imot på en respektfull måte og ivaretas på en god måte.

Aktører

Kommuner og lokale barnehager.

Gode eksempler

Vegårshei kommune har prosjektet Implementering av minoritetsspråklige barn i barnehagen.


Mål
Bedre inkludering av minoritetspråklige

Målgruppe
Ansatte i barnehager

Kom i gang

Ta kontakt med Vegårshei kommune for å høre mer om deres erfaringer.