Barn i barnehage

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)


BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre som trenger ekstra oppfølging.

Prosjektet skal forbedre og systematisere det tverrfaglige samarbeidet, gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). BTI-modellen skal sikre tidlig innsats og samordnede tjenester uten oppfølgingsbrudd og med medvirkning fra barnet/den unge og foreldre. Prosjektet ønsker å digitalisere en «stafettlogg» og andre verktøy som skal forbedre det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge.

Aktører

Kommunene Farsund, Flekkefjord, Audnedal, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Lillesand, Åmli, Risør.

Gode eksempler

BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats) er innført i flere kommuner i Norge.


Mål
Bedre det tverrfaglige samarbeidet for oppfølgning av barn, unge og foreldre som trenger ekstra oppfølgning

Målgruppe
Profesjonsutøvere for oppfølgning av barn, unge og foreldre

Kom i gang

Prosjektet er en del av Folkehelseprogrammet på Agder.