Barn i barnehage

Lekbasert læring


Ulikt utgangspunkt for barn ved skolestart skaper forskjeller som bare øker opp gjennom skoleårene.

Et trygt og stimulerende læringsmiljø kan gjøre det lettere for barn med utfordringer å trives sosialt og faglig på skolen. Lekbasert læring er en kombinasjon av fri lek og lekbaserte læringsaktiviteter tilrettelagt av voksne.

Lekbasert læring er bygget opp rundt fire områder som er viktige for at barn skal tilpasse seg i skolen: sosial kompetanse, språk, matematikk og selvregulering. Opplegget er tilpasset norske forhold og tradisjoner.

Målsettingen med prosjektet er å ivareta, følge opp og implementere kompetansen fra Agderprosjektet. Som tiltak foreslås det å utvikle og tilby et poenggivende studie basert på lekbasert læring for ansatte i barnehager på Agder.

Aktører

Kommuner og barnehager.

Gode eksempler

50 barnehager i Agder testet ut lekbasert læring som metode for 4- og 5-åringer gjennom Agderprosjektet.

Mer informasjon

Boka Lekbasert læring, utgitt av GAN Aschehoug kan kjøpes her


Mål
Gi barn et bedre og likere utgangspunkt for læring ved skolestart

Målgruppe
Ansatte i barnehager

Kom i gang

Det rekrutteres deltakende barnehager til prosjektet nå.

Klikk her dersom du vil delta i prosjektet.

Kompetansefondene dekker kostnadene knyttet til studiet og gjennomføringen av seminarrekken. Kommunene må selv dekke vikarutgifter.