Ungdom og unge voksne

Tiltak som hindrer at ungdom og unge voksne føler seg utenfor er viktige. Utdanning og jobb for denne gruppen kan gi bedre levekår.

Veikart for bedre levekår

Ungdom og unge voksne

Tiltak som hindrer at ungdom og unge voksne føler seg utenfor er viktige. Utdanning og jobb for denne gruppen kan gi bedre levekår.

Tiltak