Barn i skolen

En godt start på skoleløpet gir best mulige forutsetninger for å fullføre skolegangen og komme i arbeid.

Veikart for bedre levekår

Barn i skolen

En godt start på skoleløpet gir best mulige forutsetninger for å fullføre skolegangen og komme i arbeid.

Tiltak