Barn i barnehage

Tidlig og målrettet innsats gir best effekt. Tiltak for barn i barnehage kan skape likere utgangspunkt for løpet fra barn til voksen.

Veikart for bedre levekår

Barn i barnehage

Tidlig og målrettet innsats gir best effekt. Tiltak for barn i barnehage kan skape likere utgangspunkt for løpet fra barn til voksen.

Tiltak